Ukážka z knihy Kompas do krízy

Rok 2020 so sebou priniesol situáciu, s akou sa moderný človek a biznis dosiaľ nestretol. Táto situácia si vyžaduje okamžitú reakciu a neštandardné kroky, aby spoločnosti krízu, do ktorej sa náhle dostali, prežili. Niektorí manažéri so skúsenosťami s krízovými situáciami sa preto rozhodli pomôcť a zdieľať svoje know-how, aby podniky ústali krízový stav, v ktorom sa v dôsledku pandémie Covid-19 ocitli.

David Kálmán, člen siete Top Heads, sa venuje oblasti obchodu, ako aj krízovému a strategickému manažmentu. Vydal ebook “Kompas do krízy” a v článku nájdete úrývok z neho na tému Interim Management.

 

Kniha „Kompas do krízy.“

Ako to spoločne zvládneme?

Urobil som maximum, aby ste v tejto knihe ani článku nenašli vatu a balast. Mojou snahou je priniesť riešenia a podať čo najskôr pomocnú ruku podnikateľom, živnostníkom, riaditeľom, majiteľom firiem a riadiacim zamestnancom.

Sám som živnostník, a preto si uvedomujem, že ak firmy a podnikatelia narazia na problémy, tak to môže mať veľmi neblahé dopady na ekonomiku. Je to náročná situácia, ktorá si vyžaduje nové zručnosti, ciele či pohľad.

Naším spoločným cieľom by malo byť to, aby sme teraz spoločne zabrali a vyšli z krízového obdobia silnejší, múdrejší a lepší.

Vidím neskutočné množstvo dobrých ľudí, ktorí začali pomáhať a svoje kapacity vyhradili na podporu ľudí, ktorí sú v prvej línii. Už to je dôkaz, že to zvládneme.

Chvíľu sa zastavme, zamyslime a premýšľajme nad tým, ako vieme pomôcť ekonomike, ako vieme pomôcť svojmu okoliu, ako dokážeme túto situáciu prežiť v zdraví ako vieme zapojiť seba či svoju firmu.

Ja som tak spravil, a práve preto som napísal knihu, aby čo najskôr začala pomáhať.

„Vstupujeme do neznámej budúcnosti, ale stále sme ešte tu, a kým sme posadnutí životom, zostáva nádej.“

– John Lennon

 

Úryvok z knihy:

Interim Management

Nie je čas hrať sa na hrdinov. Je potrebné chrániť svoj podnik, ľudí, prostriedky a budúcnosť.

Nie je čas na paniku, nerozhodnosť, veľké chyby a váhanie.

Je čas na rozvahu, rozhodné kroky, upokojenie okolia a nádej podloženú faktami.

Je čas na Interim management alebo vyhradenie časti kompetencií spoločnosti poskytujúcej interim služby?

To, že sme riadili firmu počas dobrých období z nás nespraví neomylných ľudí. Nikto z nás nie je superman a v prípade expertízy je občas potrebné sa obrátiť aj na externú silu. V prípade, ak nadobudneme pocit, že situácia nás prerastá, nervozita sa tiež zvyšuje a narážame na strop časových kapacít, je najlepším krokom „naliať si čistého vína“ a povolať na pomoc expertov.

Nie. Neznamená to, že sme zlyhali. Znamená to, že chceme urobiť všetko pre to, aby náš podnik prežil a pokračoval.

Svoje EGO je potrebné vyhodiť do koša a byť rozvážny a úprimný voči sebe a všetkým, na ktorých naše rozhodnutia závisia.

Politici, Generálni riaditelia, Tréneri, Riaditelia najväčších závodov, tí sa všetci spoliehajú na mnoho špecialistov a neváhajú sa na nich obrátiť. Vďaka tomu sú úspešní.

Hoďme všetky zábrany preč a povolajme človeka alebo ľudí, ktorí nám vedia kvalifikovane a rýchlo pomôcť.

Kto je Interim manager?

Je to človek s praxou a skúsenosťami z rôznych odborov a firiem. Osoba, ktorá v praxi zažila mnoho situácií a vie podať pomocnú ruku vo forme expertízy. Nachádzajú sa medzi nimi často bývalý CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Finance Officer), CMO (Chief Marketing Officer), COO (Chief Operations Officer), CHRO (Chief Human Resources Officer), Riaditelia a špecialisti.

Interim manager je človek, ktorého angažujeme na obdobie od 1 do 12 mesiacov.

Je schopný rýchlo a kompetentne reagovať na situáciu. Dokáže sa rýchlo a kvalifikovane rozhodovať, rozdeliť úlohy a využiť kapacity a špecializáciu na maximum.
Po analýze, nastavení, implementácii a kontrole v praxi končí jeho angažmán (tým pádom odpadá firme náklad) a po dohode zostáva externým poradným orgánom.

Výhody Interim Managera

  • Efektivita – Vyznačujú sa vysokou efektivitou a produktivitou. Dokážu byť nápomocní pri vytváraní cieľa a realizácií.
  • Flexibilita – Dokážu prinášať rýchle a kvalifikované rozhodnutia, ktoré na základe analýz prispôsobia danej situácii.
  • Presnosť – Poznajú dôležitosť dát a vedia na koho sa obrátiť v rámci špecializácie.
  • Leadership – Dokážu na základe skúseností rozdeľovať kompetencie a využívať kapacity. Spájajú tímy a vedia zapáliť ľudí.
  • Náklady – Poznajú triky na rýchle zníženie a zefektívnenie nákladovosti.
  • Fokus – Vedia, na čo sa fokusovať. Poznajú veľmi dobre priority a tých sa držia. Poznajú detaily, ktoré často znižujú pozornosť a eliminujú ich.
  • Počúvajú – Vždy na začiatku dohody počúvajú naše ciele a návrhy. Na základe nich sú schopní reagovať, resp. ich kvalifikovane upraviť.
  • Nie sú zaťažení vzťahmi – Pozerajú sa na všetko bez predsudkov, subjektívnych názorov a domnienok. Majú racionálne zmýšľanie a zameriavajú sa na činnosti a ich implementáciu.

 

Na záver by sme v mene Top Heads radi poďakovali pánovi Kálmanovi za príspevok a ak vás úryvok z jeho knihy “Kompas do krízy” zaujal, môžete si ju stiahnuť tu.

Potrebujete Interim Managera? Máte otázky k téme? Kontaktujte nás

Kontakt

Peter Križan
CEO
Tel. č.: +421 903 962 510
E-mail: peter@TopHeads.me
Peter Križan na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin
Ivona Konfálová
Project Manager
Tel. č.: +421 948 901 909
E-mail: ivona@TopHeads.me
Ivona Konfálová na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin
Viera Beňová
Sales / Project Manager
Tel. č.: +421 911 589 985
E-mail: viera@TopHeads.me
Viera Beňová na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin