INTERIM CASE STUDY: NÁBOR 800 ZAMESTNANCOV

 

Klient je vo svojom segmente poprednou medzinárodnou spoločnosťou zamestnávajúcou viac ako 70 000 ľudí po celom svete. Na Slovensku má zastúpenie od roku 1993.

 

 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Klient uvádzal na trh nový produkt založený na osobnom predaji. Požiadavka bola obsadiť 400 živnostníkov v rôznych regiónoch Slovenka, pričom produkt bol v čase realizácie projektu utajený. Tým pádom nebolo možné využiť štandardné prostriedky inzercie vhodné na nábor predajcov.

RIEŠENIE

Interim Manager navrhol pre klienta riešenie náboru s ohľadom na utajenie celého projektu pozostávajúce z:

  • Usporiadenia tzv. castingov v najväčších mestách Slovenska (Košice, Poprad, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Trenčín, Bratislava), pričom až na nich sa účastníci dozvedeli podmienky spolupráce a odmeňovanie
  • Selekcia kandidátov v rámci skupín, kde sa hodnotila sebaprezentácia a vypĺňal dotazník
  • Selekcia kandidátov na základe individuálneho rozhovoru a role-plays
  • Na základe vyššie uvedeného bol počas 10 dní vybraný požadovaný počet kandidátov

V ďalšej fáze projektu bolo úlohou Interim Managera:

  • Účasť na výberoch v jednotlivých regiónoch
  • Vytvorenie pracovných popisov
  • Spolupráca s call centrom vrátane prípravy call scriptov
  • Podpora regionálnych supervízorov v zaškoľovaní
  • Hľadaní možností a príprava inzercie a propagácie pozície

2 mesiace
od začiatku projektu do spustenia predaja
7 miest
organizácie náboru
800 pracovníkov
prijatých a vyškolených počas 3 rokov

NOVINKY | ČLÁNKY | PROJEKTY | SLEDUJTE NÁS NA LINKEDIN


ZÁVER

Interim Manager pôsobí v spoločnosti dodnes. Počas doby spolupráce bolo prijatých celkovo viac ako 800 pracovníkov. V súčasnosti je hlavnou pracovnou náplňou Interim Managera zastrešovanie náboru a predselekcie kandidátov, ktorá prebieha telefonicky. Na základe nej nasleduje organizácia osobných pohovorov s regionálnym supervízorom, ktorému je daný pracovník pridelený.

 Autor je Interim HR Manager, člen siete TOP HEADS

MÁTE ZÁUJEM O INTERIM RIEŠENIE?
Dohodnite si osobnú alebo online konzultáciu