INTERIM CASE STUDY: VYTVORENIE HR PROCESOV

 

Klientom je spoločnosť pôsobiaca v segmente automotive. Patrí medzi kľúčových subdodávateľov automobilky Jaguar Land Rover v Nitre.

 

 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Klient potreboval od základu vybudovať pracovný team. Prvá časť projektu predstavovala nastavenie interných HR procesov súvisiacich s náborom ľudí. V druhej časti sa Interim Manager sústredil na nastavenie procesov zameraných na kvalitu starostlivosti o zamestnancov.

RIEŠENIE

Interim Manager navrhol v prvej časti projektu:

  • Vytvorenie vnútorného pracovného poriadku
  • Vytvorenie interných smerníc
  • Nastavenie HR politiky
  • Vyhotovenie administratívnych formulárov zameraných na zefektívnenie nástupu a výstupu zamestnancov
  • Katalóg pozícií

 

Druhá časť projektu pozostávala z:

  • Návrhu a implementácie odmeňovacieho systému
  • Návrhu a implementácie systému hodnotenia zamestnancov na báze plnenia a vyhodnocovania cieľov
  • Vytvorenia sociálneho programu (čerpanie sociálneho fondu)
  • Vytvorenia vzdelávacích a rozvojových programov

2 roky
trvania projektu
9 procesov
úspešne implementovaných
25 členov
vytvoreného teamu

NOVINKY | ČLÁNKY | PROJEKTY | SLEDUJTE NÁS NA LINKEDIN


ZÁVER

Spolupráca Interim Managera s klientom prebiehala od februára 2018 do marca 2020. Počas nej bol v spoločnosti  vybudovaný stabilný team pozostávajúci z 25 ľudí pracujúcich v 2-zmennej prevádzke. Po nastavení HR procesov spočívala úloha Interim Managera v entry/exit procese pracovníka, dohľade nad dokumentáciou a hodnotiacimi pohovormi v spolupráci s vedením spoločnosti.

 Autor je Interim HR Manager, člen siete TOP HEADS

MÁTE ZÁUJEM O INTERIM RIEŠENIE?
Dohodnite si osobnú alebo online konzultáciu