INTERIM CASE STUDY: ZVÝŠENIE ZISKU SPOLOČNOSTI

 

Spoločnosť sa zaoberá výrobou, predajom, inštaláciou, údržbou a servisom technologických zariadení. Na trhu pôsobí od roku 1969, od roku 1997 s novým manažmentom, dnes ako rodinná firma.

 

 

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Na pozícii generálneho riaditeľa pôsobí otec, synovia pôsobia na pozícii obchodný riaditeľ, prevádzkový riaditeľ a personálny riaditeľ. Je vlastnená 100% súkromným kapitálom. Od roku 2014 prebieha v spoločnosti generačná výmena, od roku 2016 došlo k výraznému prepadu tržieb a zisku. Ako príčinu prepadu tržieb spoločnosť identifikovala problémy súvisiace s generačnou výmenou spojenou často s protichodnými názormi na činnosť firmy medzi otcom a deťmi.

RIEŠENIE

Napriek rozdielnym názorom na rozvoj spoločnosti, Interim Manager identifikoval príčinu poklesu tržieb prijatím zákona o verejnom obstarávaní (2015). Kvôli kritériu najnižšej ceny zariadenia došlo napriek najlepšiemu pomeru ceny a kvality k poklesu tržieb. Konkurenti uvádzali podhodnotené ceny zariadenia, ktoré kompenzovali vysokými poplatkami za inštaláciu, servis a údržbu. Konkurenti nakupovali menej kvalitné zariadenia s kratšou dobou životnosti.

Interim Manager navrhol spoločnosti, aby požadovala od zadávateľa hodnotiť ponuky podľa ekonomickej výhodnosti (§44 ods. 3 písm. a zákona č. 345/2015 Z.z.  verejnom obstarávaní), nie podľa najnižšej ceny (§44 ods. 3 písm. c) Interim Manager navrhol spoločnosti – výrobcovi poskytovať tzv. „doživotnú záruku“ na zariadenia. Zákazník si mohol platiť ročnú záruku, pričom ak ju nevyužil na opravy zariadenia, mohol ju využiť ako voucher na zakúpenie nového zariadenia alebo iných služieb.

7 dní
Na identifikáciu problému
239 %
Nárast predaja
351 %
Nárast zisku

NOVINKY | ČLÁNKY | PROJEKTY | SLEDUJTE NÁS NA LINKEDIN


ZÁVER

Spoločnosť aj počas krízy COVID-19 dosahuje zisk bez štátnej podpory. Interim Manager vypracoval pre spoločnosť finančný krízový plán hneď po začiatku lock-down. Vypracoval analýzu potrieb aby spoločnosť vedela, koľko zdrojov potrebuje, analýzu zdrojov na pokrytie potrieb a analýzu príležitostí, ktoré vznikli v priebehu krízovej situácie. Po oznámení plánu zamestnancom spoločnosti, títo boli ochotní poskytnúť spoločnosti pôžičku (ktorú našťastie nebolo treba využiť).

 Autor je Interim Financial Director, člen siete TOP HEADS

MÁTE ZÁUJEM O INTERIM RIEŠENIE?
Dohodnite si osobnú alebo online konzultáciu