Interim Management – história

Kde vznikol Interim Management? Aké sú jeho počiatky a čo viedlo k vzniku tohto konceptu? Ak si kladiete podobné otázky, odpovede nájdete v tomto článku.

Interim Management predstavuje koncept dočasného (interim – z lat. dočasný), resp. projektového nasadenia skúseného managera a odborníka v rámci spoločnosti, ktorá z rôznych dôvodov potrebuje zásah zvonku na zvládnutie výnimočnej situácie.

Interim Management je spájaný najmä s krízovým riadením situácii, ale svoje uplatnenie našiel aj v iných oblastiach managementu. Využíva sa tiež pri projektoch zameraných na zavedenie zmien či transformácie spoločností, implementácii nových procesov alebo produktov, ale aj pri náhlom výpadku kľúčových vedúcich pracovníkov na dočasné preklenutie a zabezpečenie kontinuálnosti všetkých riadiacich procesov.

História

Interim Management ako moderný koncept dočasnej spolupráce vznikol v Holandsku v 70-tych rokoch 20. storočia. Bol flexibilnou reakciou na dlhé výpovedné lehoty riadiacich pracovníkov, čo, prirodzene, limitovalo spoločnosti pri obsadzovaní manažérskych pozícií. Spoločnosti hľadali možnosti, ako pokryť potrebu chýbajúceho skúseného managera na obdobie, kým nastúpi manager na stály úväzok. A tak začali využívať služby tzv. interim – dočasných – managerov, ktorí zabezpečili potrebné úlohy na určitý čas. Tento koncept spolupráce uspel a postupne sa rozšíril do ostatných krajín Európy, ale aj Austrálie a Ameriky.

V Nemecku sa Interim Management výrazne uplatnil obzvlášť po spojení východnej a západnej časti krajiny v roku 1989. Predstavoval odpoveď na potrebu dočasného riadenia a reštrukturalizácie sprivatizovaných štátnych podnikov. Aj neskôr dopyt po krízových manageroch stále rástol a dnes je Nemecko krajina so silným a stabilným využitím Interim Managementu naprieč celou ekonomikou. Veľmi silne je Interim Management zastúpený aj vo Veľkej Británii, kde našiel svoje využitie nielen v súkromnom, ale aj verejnom sektore.

Za rozmachom tohto konceptu vo svete stojí predovšetkým uvoľnenie pracovno-právnych vzťahov, čo umožňuje značnú flexibilitu v prospech celkovej efektivity projektov. Druhým dominantným faktorom je potreba reagovať rýchlo a cielene na zmeny, ktoré sa dejú jednak v spoločnostiach, ale aj v priestore celkovej lokálnej a globálnej ekonomiky.

Kto je Interim Manager dnes?

Je to skúsený manager a odborník vo svojej oblasti, ktorý sa zameriava na projektovú spoluprácu. Má bohaté manažérske skúsenosti, spája funkciu externého poradcu, projektového managera, a zároveň implementuje a priamo zasahuje do činností a diania v spoločnosti. Nie je iba konzultantom, ale managerom s exekutívnou právomocou. Zanalyzuje situáciu v spoločnosti, navrhne riešenie a implementuje ho.

Kedy môžete potrebovať Interim Managera:

  • Pre obdobie rýchleho rastu alebo náhleho poklesu spoločnosti (kríza)
  • Pre zmenu alebo implementáciu nových procesov a produktov (projektový management)
  • Pre náhly výpadok pri nečakanej PN-ke alebo zastupovanie počas materskej dovolenky
  • Pre rozvoj startupov

 

Ak hľadáte flexibilné riešenie a potrebujete Interim Managera rýchlo, kontaktujte nás. Prejdeme si spolu Vašu situáciu a navrhneme Vám riešenie.

 

Tel: 0948 901 909 alebo 0911 589 985
E-mail: we.have@TopHeads.me alebo viera@TopHeads.me

 

TOP HEADS – Rýchly prenájom managerov

Potrebujete Interim Managera? Máte otázky k téme? Kontaktujte nás

 

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Interim_management

https://en.wikipedia.org/wiki/Interim_management

Kontakt

Peter Križan
CEO
Tel. č.: +421 903 962 510
E-mail: peter@TopHeads.me
Peter Križan na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin
Ivona Konfálová
Project Manager
Tel. č.: +421 948 901 909
E-mail: ivona@TopHeads.me
Ivona Konfálová na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin
Viera Beňová
Sales / Project Manager
Tel. č.: +421 911 589 985
E-mail: viera@TopHeads.me
Viera Beňová na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin