Nová podoba interim ekonomiky – dramatická zmena tradičného konceptu zamestnania

Aktuálna situácia s pandémiou Covid-19, na ktorú nik nebol pripravený, spôsobila, že pracovným trhom otriasla vlna prepúšťania a nezamestnanosť dosiahla rekordné čísla všade vo svete.

Ani v post-krízovom svete už veľa vecí nebude ako predtým – obzvlášť čo sa týka pracovných pozícií a spôsobu práce. Mnohí kariérni experti naopak predpovedajú vznik úplne nového pracovného trhu.

Joe Mullings z prestížnej personálnej spoločnosti MRI, Inc. sa podelil o svoje postrehy na tému novodobej formy interim ekonomiky.

Súčasťou novej podoby interim ekonomiky bude jednak klasická interim projektová ekonomika, ako ju poznáme – teda najmä pracovníci na dohodu, rôzni živnostníci, brigádnici, nezávislí konzultanti či Interim Manageri, ale aj milióny “pôvodných” zamestnancov, managerov a odborníkov, ktorým by ešte pred pár mesiacmi ani nenapadlo, že raz budú pracovať sami pre seba.

Podľa Joa Mullingsa tento fenomén spustila rapídna a nepredvídateľná zmena pracovného trhu spôsobená koronavírusom. V minulosti boli “freelance” živnostenské alebo podnikateľské pozície skôr vecou osobnej preferencie, ktorá bola motivovaná životným štýlom, nastavením svojho kariérneho rastu, možnosťou dodatočného zárobku, alebo postupným vrátením sa do pracovného prostredia po dlhšom období bez kariérneho uplatnenia. Tento koncept spolupráce sa tiež častejšie vyskytoval v určitých oblastiach – najmä v oblasti turizmu a voľnočasových aktivít či informačných technológií.

Už počas posledného desaťročia vidíme značný progres pri prechode z modelu trvalého zamestnania pri plnom úväzku na model “zamestnania“ na zmluvu pri plnom alebo čiastočnom úväzku. Ale práca z domu bola stále viac výnimkou než pravidlom.

V súčasnej situácii a pri ekonomických škodách, ktoré spôsobila pandémia, budú veľké i malé podniky zvažovať návrat k pôvodnému systému práce a plnému stavu svojich zamestnancov. Budú prehodnocovať výšku a vplyv personálnych nákladov, benefitov a ďalších súvisiacich nákladov na chod spoločnosti v týchto neľahkých ekonomických časoch. Riešením bude využitie novej formy interim ekonomiky.

Rozdiel medzi klasickou projektovou interim ekonomikou a novodobou interim ekonomikou spočíva hlavne v tom, že v prvom prípade ide o vlastnú voľbu a podnikanie na voľnej nohe sa ešte pred pár mesiacmi rozvíjalo v zdravom prostredí. No nová forma interim ekonomiky predstavuje, minimálne v najbližšej budúcnosti, skôr stratégiu prežitia a mostík k opätovnému navráteniu sa k štandardnému modelu zamestnávania, tak z pohľadu zamestnávateľa i zamestnanca.

Pri klasickej interim projektovej ekonomike spoločnosti využívali služby skúsených externých jednotlivcov, ktorí mali určité znalosti a schopnosti a dokázali okamžite zakročiť v rámci projektu, ktorý mal svoj začiatok i koniec. V novodobej interim ekonomike sa však externé zdroje začnú využívať pre všetky typy pozícií na všetkých úrovniach fungovania spoločnosti.

Nová situácia so sebou prináša aj radikálnu zmenu toho, ako a kde ľudia vykonávajú svoju prácu. Výsledky nedávnej štúdie ukázali, že 40% všetkých pracovných pozícií je možné vykonávať z domu, kým pred pandémiou bol odhad iba na úrovni 3%. Tento trend podporujú aj veľké spoločnosti, ktoré ohlasujú, že veľa ich zamestnancov ostane pracovať z domu natrvalo (napr. Facebook, Twitter). Viaceré prieskumy potvrdzujú, že aj zamestnanci samotní (takmer 60% zamestnancov) by preferovali pokračovať v práci z domu aj keď sa opäť otvoria podniky a školy.

Zaujala Vás táto téma? Máte otázky? Obráťte sa na nás.

 

Ak hľadáte flexibilné riešenie a potrebujete Interim Managera rýchlo, kontaktujte nás. Prejdeme si spolu Vašu situáciu a navrhneme Vám riešenie.

 

Tel: 0948 901 909 alebo 0911 589 985
E-mail: we.have@TopHeads.me alebo viera@TopHeads.me

 

TOP HEADS – Rýchly prenájom managerov

Potrebujete Interim Managera? Máte otázky k téme? Kontaktujte nás

 

Zdroj: Forbes.com

Kontakt

Peter Križan
CEO
Tel. č.: +421 903 962 510
E-mail: peter@TopHeads.me
Peter Križan na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin
Ivona Konfálová
Project Manager
Tel. č.: +421 948 901 909
E-mail: ivona@TopHeads.me
Ivona Konfálová na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin
Viera Beňová
Sales / Project Manager
Tel. č.: +421 911 589 985
E-mail: viera@TopHeads.me
Viera Beňová na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin