Revolúcia Freelance Managerov

Tradičné konzultantské spoločnosti a ich koncept vytvárania strategických hodnôt pre klientov sú v posledných rokoch vystavené stále silnejúcejšej konkurencii freelance Interim Managerov.

Títo odborní a nezávislí manageri so špecifickými skúsenosťami zastrešujú nielen taktickú úlohu konzultantov, ale aj praktickú implementačnú rolu výkonného manažmentu. Toto praktické spojenie je preto spoločnosťami čoraz vyhľadávanejšie.

V roku 2020 spracovala spoločnosť BTG (Business Talent Group) správu, kde zhrnula oblasti, v ktorých je najväčší dopyt po konzultačných službách a výkonných Interim Manageroch. Je zjavné, že záujem o exekutívne roly nezávislých managerov i konzultantov neustále rastie naprieč všetkými odvetviami i oblasťami. Ide konkrétne najmä o:

Top 10 odvetví:

 • Biotechnológie
 • Finančné služby
 • Spotrebiteľské tovary
 • Technológie
 • Služby (B2B a B2C)
 • Investície
 • Priemyselné tovary a služby
 • Zdravotná starostlivosť
 • Poisťovníctvo
 • Obchod (Retail)

Top 10 oblastí:

 • Stratégia
 • Marketing
 • Prevádzka spoločnosti
 • Ľudské zdroje
 • Rozvoj obchodných aktivít
 • Nákup
 • Interim CEO a vedúce riaditeľské pozície
 • Pozície vrcholového managementu
 • Digitalizácia a technológie
 • Inovácie, výskum a rozvoj

Najžiadanejšie úlohy:

 • Stratégia – rozvoj a plánovanie: 40%
 • Optimalizácia prevádzkových aktivít: 30%
 • Transformácia: 10-20%
 • Analýza a návrh organizácie a procesov: 5-10%
 • Interim výkonné pozície: 5-10%

Najžiadanejšie typy projektov:

 • Nastavenie marketingovej a predajnej stratégie: 11%
 • Optimalizácia obchodných procesov: 11%
 • Zhodnotenie príležitostí: 8%
 • Plánovanie: 8%
 • Interim výkonné pozície: 7%
 • Projekty zamerané na Business Intelligence: 7%
 • Stratégia rozvoja: 7%
 • Nastavenie stratégie pre produkt a jeho uvedenie na trh: 7%

Najžiadanejšie schopnosti a expertíza:

 • Projektový manažment: 14%
 • Analýza trhu: 7%
 • Optimalizácia procesov a transformácia: 5%
 • Pokročilá analytika: 4%
 • Implementácia zmien: 4%
 • Stratégia rozvoja: 3%
 • Strategické plánovanie: 3%

Najžiadanejšie Interim pozície:

 • CFO: 50%
 • CEO: 13%
 • CTO alebo CIO: 12%
 • CMO: 10%
 • CHRO: 6%
 • Ostatné pozície: 9%

Konkrétne príklady využitia Interim Managerov na vrcholových pozíciách:

 • Interim CTO, ktorý má skúsenosti so startup spoločnosťami pre projekt návrhu a nastavenia stratégie pre nový softvér.
 • Interim CHRO pre projekt rozvoja a implementácie nových procesov v rámci reštrukturalizácie oddelení.
 • Senior Interim Manager pre zastrešenie M&A aktivít počas akvizície spoločnosti.
 • Interim Sales Director pre projekt nastavenia obchodnej stratégie a predajných kanálov.

Spôsob výkonu práce – trendy

Pri technických pozíciach je práca na diaľku už bežným štandardom, no pri freelance konzultantoch či Interim Manageroch je stále vyžadovaná zvýšená miera osobnej interakcie a prítomnosti u klienta – až 83% klientov preferuje mix osobnej prítomnosti a práce na diaľku.

Na základe týchto zistení medzi aktuálne trendy radíme:

 1. nárast projektov orientovaných na procesy, keďže spoločnosti sa snažia popasovať s radikálnymi zmenami podnikateľkého prostredia,
 2. spoločnosti sa čoraz viac spoliehajú na nezávislých odborníkov a ich pokročilé analytické zručnosti a skúsenosti,
 3. projektový manažment ako najžiadanejšia zručnosť naprieč všetkými odvetviami.

Kontakt

Peter Križan
CEO
Tel. č.: +421 903 962 510
E-mail: peter@TopHeads.me
Peter Križan na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin
Ivona Konfálová
Project Manager
Tel. č.: +421 948 901 909
E-mail: ivona@TopHeads.me
Ivona Konfálová na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin
Viera Beňová
Sales / Project Manager
Tel. č.: +421 911 589 985
E-mail: viera@TopHeads.me
Viera Beňová na Linkedin  |  TopHeads na Linkedin